پروانه ساخت دستگاه پلاسما فایربولت

فایربولت تنها دستگاه پلاسمای الکتروسرجیکال تولید داخل با مجوز رسمی وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات پزشکی در ایران، تولید شرکت مرسا طب تجهیز
مطابق با استانداردهای اتحادیه‌ی اروپا