آرشیو برچسب ها : دستگاه کربوکسی تراپی

کربوکسی تراپی به تزریق کنترل شده ی کربن دی اکسید خالص شده برای مقاصد درمانی گفته می شود. این متد در فرانسه (۱۹۳۲) ابداع شد و اولین بار برای درمان بیماری های شریانی و وریدی مورد استفاده قرار گرفت…