همایش ملی تازه های پزشکی در بیماری های شایع | تهران

مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

8 الی 10 شهریورماه مرساطب تجهیز، در همایش تازه های پزشکی در بیماری های شایع که توسط انجمن عمومی پزشکان تهران برگزار شد شرکت کرد.

این همایش با هدف بررسی آخرین دستاوردهای علمی در حوزه تازه های پزشکی و ارائه آخرین اطلاعات به پزشکان و متخصصان برگزار شد. در این همایش، مرساطب با ارائه محصولات و خدمات خود، حضور فعالی داشت.

پیامدهای مثبت شرکت در این همایش:

  • افزایش آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه پزشکی
  • افزایش تعامل با پزشکان و متخصصان برجسته کشور
  • معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار
  • گسترش همکاری‌های تجاری

این همایش فرصتی مناسب برای پزشکان و متخصصان برجسته کشور بود تا آخرین دستاوردها در زمینه پزشکی را بررسی دریافت و بررسی کنند.