سمینار پزشکان عمومی | اصفهان

سمینار پزشکان عمومی اصفهان ورکشاپ تخصصی اسکارتراپی

18 الی 20 مرداد انجمن پزشکان عمومی اصفهان در بیمارستان میلاد این شهر میزبان پزشکان بود. این سمینار با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های پزشکان عمومی برگزار شد.

در این سمینار، پزشکان با تکنیک‌ها، روش‌ها و مباحث جدید حوزه پزشکی آشنا شدند و فرصتی برای تبادل دانش و تجارب با یکدیگر را به دست آوردند.

مرساطب با همکاری انجمن پزشکان عمومی اصفهان ورکشاپ تخصصی اسکارتراپی با رویکرد درمانی TMF در اسکار را به منظور ارتقاء دانش و مهارت‌های پزشکان در خلال این سمینار مورخ 19 مرداد برگزار کرد.

اهمیت این کارگاه آموزشی در معرفی روش‌های درمانی اسکارهای پوست بدون عمل جراحی همراه با کیس بالینی بود. پزشکان با حضور در این ورکشاپ، از تجربیات متخصصان حوزه‌ی اسکارتراپی مانند دکتر رضا ابراهیمی بهره‌ بردند.