ورکشاپ تخصصی جوان سازی در مرساطب | تهران

ورکشاپ تخصصی جوان سازی با رویکرد جراحی با نخ و آر اف فرکشنال نتل

شرکت مرساطب در تیرماه 1402 در دفتر مرکزی شرکت، ورکشاپ جامع جوان سازی را با حضور جمعی از پزشکان عمومی تهران برگزار کرد. مرساطب با افتخار پذیرای حضور متخصصان و پزشکان معتبر در حوزه جراحی زیبایی، ورکشاپ تخصصی بود. این رویداد به عنوان یک فرصت برتر برای معرفی و بررسی تازه‌ترین ابزارها و تکنیک‌های جراحی جوان‌سازی در دنیای پزشکی شناخته شد.

ورکشاپ شامل بخش‌های عملی و نظری با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در جراحی با نخ و آر اف فرکشنال نتل بود. اهمیت این کارگاه آموزشی در معرفی روش های نوین درمان بیماری های پوستی همراه با کیس بالینی بود. پزشکان با حضور در این ورکشاپ، از تجربیات متخصص حوزه‌ی اسکارتراپی دکتر سقراط ناظم بهره‌ بردند.

این امکان برای پزشکان فراهم آمد تا با آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های مرساطب در حوزه جوان‌سازی آشنا شوند. از جمله دستگاه آر اف فرکشنال نتل و ترمو فرکشنال سولاتریکس.