ورکشاپ تخصصی اسکارتراپی | گرگان

ورکشاپ تخصصی اسکارتراپی اسکارتراپی با رویکرد درمانی TMFI در اسکار مورخ 26 آبان 1402 برگزار خواهد شد.

26 آبان ماه 1402 مرساطب تجهیز، با همکاری انجمن پزشکان عمومی و نظام پزشکی استان گلستان در شهر گرگان برگزار کرد.

ورکشاپ تخصصی اسکارتراپی با رویکرد درمانی TMFI در اسکار به منظور ارتقاء دانش و مهارت‌های پزشکان عمومی و متخصصان این حوزه برگزار شد. اهمیت این کارگاه آموزشی در معرفی روش‌های درمانی اسکارهای پوست بدون عمل جراحی همراه با کیس بالینی بود. پزشکان با حضور در این ورکشاپ، از تجربیات دکتر رضا ابراهیمی بهره‌ بردند.

در این ورکشاپ تخصصی، دکتر ابراهیمی به عنوان یکی از اساتید برجسته حوزه استتیک، تمرکز خود را بر روی سه پزشک داوطلب که برای حضور در قالب یک مطالعه کیس بالینی آماده شده بودند، معطوف نمود. او از دستگاه ترموفرکشنال سولاتریکس و آر اف فرکشنال نتل برای انجام فرآیند درمان روی پوست این سه نفر استفاده کرد.