بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) در زیبایی - قسمت اول

بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) در زیبایی – قسمت اول

معرفی دستگاه آر اف

رادیو فرکانسی یا همان انرژی آر اف نوعی موج الکترومغناطیسی هست که به صورت نمایی با حرکت در بافت هدف کاهش می‌یابد. در فرکانس بالای امواج الکترومغناطیسی، انرژی به نزدیکی سطح منتقل شده و با افزایش عمق، انرژی موج به سرعت کاهش پیدا می‌کند. در فرکانس‌های پایین، به عنوان مثل طیف آر اف، به دلیل طول موج بزرگتر گرما نمی‌تواند در یک محل محدود شود پس نفوذ انرژی عمیق‌تر است.
گرمای تولید شده توسط انرژی آر اف به سبب انتقال انرژی از میدان الکتریکی به ذرات باردار درون بافت هدف عمل می‌کند. این انتقال انرژی را می‌توان طی سه مکانیزم در اثر متقابل بین میدان مغناطیسی و شارژها به دست آورد. 1- جهت گیری دوقطبی‌های الکتریکی که از قبل در اتم‌ها و مولکول‌های بافت وجود دارد. 2- پلاریزه شدن اتم‌ها و مولکول‌ها برای تولید دوقطبی‌ها؛ و 3- جابه جایی الکترون‌های هادی و یون‌ها در بافت‌ها.

در مکانیزم‌های اول و دوم به دلیل جابه جایی ذرات در پاسخ به میدان الکتریکی حرارت تولید می‌شود. در مکانیزم سوم حرارت به وسیله‌ی برخورد بین ذرات باردار درحال حرکت با ذرات بی‌حرکت تولید می‌شود. به طور کلی انتقال انرژی توسط انرژی آر اف به وسیله‌ی هر دو راه تصادف الکتریکی و میدان مغناطیسی انجام می‌شود. اما در بدن مکانیزم گرمایش بافت و انتقال انرژی صرفا به وسیله‌ی جریان الکتریکی بر مبنای تولید گرمای ژول است. حرارت تولید شده به وسیله ی قانون ژول توصیف می‌شود:

formula

که در آن چگالی جریان الکتریکی و  رسانایی الکتریکی است. به مخالف رسانایی، مقاومت یا امپدانس می‌گوییم (R).

بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) در زیبایی - قسمت اول

میزان نفوذ انرژی در دستگاه آر اف

قسمت‌های بدن با حجم خونی بالا، بالاترین هدایت الکتریکی را دارند برای مثال استخوان رسانایی الکتریکی بسیار پایینی دارد و در نتیجه جریان الکتریکی اطراف آن بدون نفوذ باقی می‌ماند. پوست خشک  هدایت الکتریکی بسیار کمی دارد و بنابراین باید هیدراته شود تا جریان عبوری افزایش یابد. به طور کلی رسانایی الکتریکی، عمقی که انرژی آر اف نفوذ می کند را تحت تاثیر قرار می دهد. نفوذ انرژی آر اف را می‌توان توسط معادله‌ای به این شکل مدل کرد:

formula2

که در آن δ عمق استاندارد نفوذ، f فرکانس تست، µ نفوذپذیری مغناطیسی و سیگما رسانایی الکتریکی است.

از این معادله می توان تعیین کرد که عمق نفوذ انرژی آر اف (در واحد میلی متر) با ریشه ی دوم فرکانس رابطه‌ی عکس دارد.  بنابراین فرکانس های پایین نرخ نفوذ بالاتری دارند و برعکس. که این توانایی کنترل عمق حرارت مطلوب و دلخواه را برای ما میسر می‌سازد، به ویژه درسیستمی که برای درمان بدن و هم صورت طراحی شده است.

خلاصه

دستگاه آر اف شرکت مرساطب با قابلیت نفوذ انرژی به عمق مختلف بافت، یک روش موثر و متنوع برای بهبود و زیبایی پوست و بدن است. با توانایی کنترل عمق حرارت و تطبیق با مختلف فرکانس‌ها، این دستگاه به عنوان یکی از تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه‌ی مراقبت از پوست شناخته می‌شود.