بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) در زیبایی - قسمت دوم

بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) در زیبایی – قسمت دوم

در بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) رسانایی الکتریکی به چندین پارامتر وابسته است که شامل نوع بافت، فرکانس جریان الکتریکی و دمای بافت می‌شود. به عبارت دیگر توزیع الکتریکی به شکل هندسی الکترودها وابسته است. دو نوع از مهمترین و رایج ترین الکترودهای تجهیزات RF زیبایی BiPolar (دو قطبی) و MonoPolar (تک قطبی) هستند که فرق عمده‌ی بین این دو تفاوت در راه های کنترل جریان الکتریکی و نحوه ی هدایت و سوق آن به بدن است.

بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) در زیبایی

سیستم تک قطبی (مونو پولار)

روش اصلی در مونوپولار این است که انرژی را به وسیله دو الکترود حمل می‌کند، که یکی از آنها الکترود فعال خوانده می‌شود و دومی الکترود زمین در نظر گرفته می‌شود. الکترود فعال یک تماس خیلی کوچک با پوست دارد درحالی که الکترود زمین که سایز آن بزرگ تر است در فاصله کمی از الکترود فعال با بدن به کار بسته می‌شود.

انرژی الکتریکی‌ای که بر روی نوک الکترود فعال متمرکز شده است به سرعت با فاصله کاهش می‌یابد. یک روش سریع و بسیار تقریبی برای محاسبه حداکثر عمق نفوذ پذیری انرژی آر اف در الکترود مونوپولار برابر است با نصف اندازه الکترود فعال. برای مثال یک مونوپولار 10 میلی‌متری می‌تواند تا عمق حدودا 5 میلی‌متر نفوذ کند.

توانایی پیکربندی مونوپولار برای ایجاد یک توان چگالی بالا در سطحی از الکترود‌ها آن را برای جراحی‌های الکتریکی رایج می‌سازد. در این روش معمولا یک الکترود با سایز کوچک استفاده می‌شود. اگرچه رفتار غیر قابل پیش بینی سیستم تک قطبی مثل عبور جریان بدن به الکترود های زمینی از معایب آن در روش‌های زیبایی است.

بررسی دستگاه آر اف (رادیوفرکانسی) در زیبایی - قسمت دوم

سیستم دو قطبی (بای پولار)

سیستم‌های آر اف با وضعیت دو قطبی نیز انرژی را به وسیله دو الکترود منفی و مثبت حمل می‌کنند. ولی با فاصله ای که ثابت شده است، در حالی که هر دو الکترود در تماس با پوست هستند. در این راه جریان الکتریکی در محدوده بین دو الکترود انتشار می‌یابد (محدود است).

در سیستم دو قطبی عمق نفوذ با فاصله‌ی دو قطب رابطه ی مستقیم و با مجذور فرکانس تناسب عکس دارد. در نتیجه بر خلاف وضعیت تک قطبی مزیت اصلی وضعیت بای پولار این است که جریان آر اف دارای کنترل انتشار است که به حجم دو الکترود محدود می‌شود.

در نتیجه سیستم بای پولار برای جراحی های الکتریکی کمتر موثر است. اما برای شرایط پایدار بدن مناسب‌تر است و برای کنترل  واکنش بین رگ ها مناسب است. علاوه بر این از آنجایی که انرژی بای پولار از قدرت فوکوس بهتری برخوردار است انرژی کمتری برای رسیدن به همان دما در بافت هدف نیاز است.

سیستم چند قطبی

در بازار زیبایی همچنین انواع جدیدی آر اف وجود دارد که شامل تک قطبی های متعدد، سه قطبی، هشت قطبی و… می‌شوند. ولی اساسا همان تک قطبی و دو قطبی وجود دارد و مابقی مشتقی از این دو حالت هستند.

تک قطبی های متعدد بر پایه دو الکترود تک قطبی منفی و یک الکترود مثبت زمین است، وضعیت سه قطبی ترکیبی از یک مونوپولار و یک بای پولار یا یک ترکیبی از یک منفی و دو الکترود مثبت است (که دو جفت از یک سیستم دو قطبی را می سازد). هشت قطبی سیستمی است که شامل 4 جفت دو قطبی است.