آر اف،منجی رکود اقتصادی

آر اف منجی رکود اقتصادی

روش های زیبایی جهان را به‌سان طوفانی دربرگرفته اند. حتی پس از رکود اقتصادی 8 سال پیش، این صنعت به طور قدرتمند حضور دارد. اعداد دروغ نمی گویند. با توجه جراحی پلاستیک زیبایی مربوط به جامعه ی آمریکا، 12 درصد افزایش کلی در روش های انجام شده  بر روی مردم در دو سال گذشته وجود داشته است. جالب توجه است با این اعداد و ارقام، یک برآورد کلی حدودا 24 میلیاردی دلاری در دو سال گذشته انجام می شود. این مقدار در بین روش های مختلف در دسترس جراحی و غیر جراحی در مقدارهای مختلف گسترش یافته است که شامل لیپوساکشن،(microderm abrasion) و حتی لایه بردارهای شیمیایی (chemical peels) می شود. گاهی اوقات، ما وسعت روش های زیبایی را تا زمانی که میزان رواج آن ها را ببینیم، درک نمی کنیم. در پایان بحث، این ها همچنان روش های پزشکی هستند و خطراتی را به دنبال دارند. دانستن چگونگی رواج آن ها، میزان ثروت تولید شده در صنعت و اینکه مردم به چه درمان هایی وابسته هستند می تواند در فهم اینکه شما به چیزی وارد شده اید، کمک کند.