ورکشاپ تخصصی اسکارتراپی | کرج

ورکشاپ تخصصی در استان البرز اسکارتراپی با رویکرد درمانی TMFI در اسکار

20 مهرماه مرساطب تجهیز، با همکاری انجمن پزشکان عمومی و نظام پزشکی استان البرز برگزار می کند. این رویداد به عنوان یک فرصت بی‌نظیر برای معرفی و آموزش ابزارها و تکنیک‌های نوین در زمینه اسکارتراپی با استفاده از رویکرد درمانی TMFI شناخته شد.

ورکشاپ شامل سری ارائه‌های تخصصی و کارگاه‌های عملی با حضور متخصصان برجسته در زمینه اسکارتراپی بود وبه منظور ارتقاء دانش و مهارت‌های پزشکان برگزار شد. در این کارگاه‌ها، ابزارها و تکنیک‌های جدید درمانی TMFI کامل و جامع مورد بررسی و آموزش قرار گرفت. پزشکان با حضور در این ورکشاپ، از تجربیات دکتر رضا ابراهیمی بهره‌ بردند.

در بخش کارگاه‌های عملی، شرکت‌کنندگان با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های نوین درمانی TMFI، به صورت عملی مهارت‌ها و تکنیک‌های اسکارتراپی را آموزش دیدند و تجربیات جدیدی در این زمینه کسب کردند. در این ورکشاپ دکتر ابراهیمی بر روی چهار نفر از پزشکان که داوطلب شده بودند در قالب کیس بالینی حاضر شوند، با کمک دستگاه ترموفرکشنال سولاتریکس و آر اف فرکشنال نتل روی پوست آن‌ها فرآیند جوان‌سازی را انجام داد.